Kommunedelplan Hjelset – Molde kommune – god plan for jordvernet

Fylkesmannen er veldig godt nøgd med at Molde kommune har prioritert jordvernet i kommunedelplanen, der dei aller fleste innspela er avvist med omsyn til vern av matproduserande areal.

Les heile saka her