Erstatnig etter offentlege pålegg

Mattilsynet kan gje pålegg om nedslakting eller gje restriksjonar, som begrensar drifta av husdyrhaldet. I visse tilfelle kan du søkje om erstatning etter pålegg frå det offentlege. Dersom du har fått et pålegg, bør du kontakte Fylkesmannen.