Fylkesnytt nr 3/2019 frå Møre og Romsdal

Utbygging av ny riksveg 70 på Meisingset i Tingvoll.
Utbygging av ny riksveg 70 på Meisingset i Tingvoll. (Foto: Tormod Meisingset)

Tidleg sanking kan redusere tap på beite på grunn av jerv, 20 føretak frå Fjord-Norge-regionen førebur seg til å representere Noreg under Internationale Grüne Woche i Berlin i januar 2020. Desse sakene og fleire andre interessante saker kan du lese om i vårt ferskaste nyhendebrev på Regjeringen.no.

Kulturlandskapsprisen 2019 gjekk til eit føredøme på Ansok på stell av kulturlandskap

Skogbruket er ein særs viktig klimafaktor, som kan bli endå betre.

Jordvernmålet vart nådd for første gong i 2018, så no gjeld det å halde tala for omdisponering av dyrka jord til andre føremål på eit lågt nivå.