Fylkesnytt nr 2/2018 frå Møre og Romsdal

Frå forsøksfelt med omgraving av myrjord i Fræna, måling av utslepp av klimagassar.
Frå forsøksfelt med omgraving av myrjord i Fræna, måling av utslepp av klimagassar. (Foto: Forsker Synnøve Rivedal, NIBIO Fureneset)

Det er fleire interessante saker i det andre nummeret av fylkesnytt frå Møre og Romsdal. Les m.a. om prosjektet Drainimp - fakta om omgraving av myr

Her er liste over alle sakene kan du lese meir om.

  • Omgraving eller grøfting?
  • Nytt frå Tredrivaren i Møre og Romsdal
  • Nytt utvalt kulturlandskap i Møre og Romsdal: Norangsdalen – Hjørundfjorden
  • Inspirasjonsseminar «God mat til alle» – Ålesund 16.10.2018
  • Skogfond – viktig verkemiddel for aktiv skogforvaltning

I artikkelen om omgraving av myr kan du m.a. lese om korleis omgraving påverkar utslepp av klimagassar, dreneringsforhold, bereevne og avling.

I prosjektet Tredrivaren vert det jobba på tvers med nyskapande idear for meir bruk av tre i offentlege bygg.

Norangsdalen - Hjørundfjorden vart i 2018 utpeika til nytt utvalt kulturlandskap. Les om planer i området.

"God mat til alle" er eit satsingsområde frå Regjeringa. Det rettar seg mot institusjonar, er ei vidareføring av "Gylne måltidsøyeblikk". I fylket vårt skal det vere eit inspirasjonsseminar framfor årets kåring.

Skogfond er ein god indikator på aktiviteten i skogbruket. Les meir om korleis.

Fylkesnytt er eit samarbeid mellom Landbruks- og matdepartementet og fylkesmennene. Fylkesmennene publiserer stoff om nyheiter og satsingsområde etter bestilling frå departementet. I løpet av året får du 2-3 brev frå kvart embete med interessant stoff frå heile landet.

Du kan lese heile nyhendebrevet på Regjeringen.no.