Hopp til innhald

Kurs og konferanse - 2017

Her finn du ei oversikt over kurs, møte og konferansar som vert arrangerte av Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Kurs og konferansar
Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
november 2017
16. nov 46 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Vi treng fleire verjar! Thon Hotel Kristiansund
16. nov 46 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fagdag barnehage og skule 16. november 2017 Quality hotel Alexandra, Molde
14. nov - 15. nov 46 Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune Nasjonal plankonferanse - Kampen om sjøareala Scandic Seilet Hotel, Molde
14. nov - 15. nov 46 Fylkesmannen i Møre og Romsdal i fellesskap med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) Fagdag om negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, samt tilgrensende tema 14. november i Kristiansund, 15. november i Ålesund
14. nov - 15. nov 46 Fylkesmannen i Møre og Romsdal i samarbeid med Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) Fagdag om forsvarlege helse- og omsorgstenester til personar med utviklingshemming Quality hotel Grand, Kristiansund og Scandic Parken hotel, Ålesund
08. nov 45 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fagdag om særlovene i landbruket 8. november 2017 Quality hotel Alexandra, Molde
08. nov 45 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fagdag i sosialtenestelova §20 og §20a Quality hotel Alexandra, Molde
07. nov 45 Helse- og sosialavdelinga, Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fagdag sjukeheimslegar 7. november 2017 Quality hotel Alexandra, Molde
01. nov - 02. nov 44 Fylkesmannen i Møre og Romsdal, NHO Trøndelag, NHO Telemark Nettverk for berekraftige bygg i Møre og Romsdal 01.-02. november 2017 Scandic Lerkendal, Trondheim
01. nov 44 Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga Fagdag om forureining for tilsette i kommunane 1. november 2017 Quality hotel Grand, Kristiansund
Kurs og konferansar
Dato Arrangement
16. nov Vi treng fleire verjar!
16. nov Fagdag barnehage og skule 16. november 2017
14. nov - 15. nov Nasjonal plankonferanse - Kampen om sjøareala
14. nov - 15. nov Fagdag om negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, samt tilgrensende tema
14. nov - 15. nov Fagdag om forsvarlege helse- og omsorgstenester til personar med utviklingshemming
08. nov Fagdag om særlovene i landbruket 8. november 2017
08. nov Fagdag i sosialtenestelova §20 og §20a
07. nov Fagdag sjukeheimslegar 7. november 2017
01. nov - 02. nov Nettverk for berekraftige bygg i Møre og Romsdal 01.-02. november 2017
01. nov Fagdag om forureining for tilsette i kommunane 1. november 2017