Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Nyttårskonferansen 2021

Dato:
13. januar 2021 09:00 - 14:00
Stad:
Digitalt
Arrangør:
Konferansen blir arrangert av prosjektet Møre og Romsdal 2025 og programkomiteen består av Møre og Romsdal fylkeskommune, Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, KS, NAV og Ungdomspanelet.  
Målgruppe:
Ordførarar, rådmenn/kommunedirektørar, toppleiarar for regionale statlege verksemder med ansvar for Møre og Romsdal, fylkesutval, Mørebenken, Ungdomspanelet, og toppleiing i Møre og Romsdal fylkeskommune og Statsforvaltaren i Møre og Romsdal. 

Nyttårskonferansen 2021 vil denne gongen bli arrangert som ein digital konferanse, 13. januar kl. 09.00 - 14.00. Konferansen er gratis og open for alle. 

Publisert 08.01.2021

Informasjon om registrering til konferansen blir sendt til dei inviterte 5. januar. For andre som ønsker å følge konferansen, vil vi publisere ei lenke på Møre og Romsdal fylkeskommune sine nettsider den 12. januar.

Til Nyttårskonferansen 2021 inviterer vi ordførarar, rådmenn/kommunedirektørar, toppleiarar for regionale statlege verksemder med ansvar for Møre og Romsdal, fylkesutval, Mørebenken, Ungdomspanelet, og toppleiing i Møre og Romsdal fylkeskommune og Statsforvaltaren i Møre og Romsdal. 

På programmet finn du mellom anna: 

 • Korleis kan offentleg og privat sektor samarbeide for å styrke næringslivet i Møre og Romsdal?
  • Bjørn Arild Gram, Styreleiar i KS
  • Per Harbø, Leder for Nasjonalt program for leverandørutvikling, NHO
  • Ole Christian Lien , Avdelingsdirektør i Kunnskapsavdelingen i NAV
  • Bergljot Landstad, Næringssjef i Møre og Romsdal fylkeskommune
  • Espen Remme, Regiondirektør, NHO Møre og Romsdal
  • Helge Gjerde, Direktør, Innovasjon Norge Møre og Romsdal
  • Else-May Norderhus, Helge Orten og Steinar Reiten, Mørebenken
    
 • Berekraftfylket Møre og Romsdal – kva har skjedd sidan lanseringa på Nyttårskonferansen 2020, og kva er vegen vidare?  
  • Nikolai Astrup, Kommunal- og moderniseringsminister
  • Ole Helge Haugen, leiar for Berekraftfylket Møre og Romsdal
  • Rigmor Brøste, Statsforvaltar i Møre og Romsdal
  • Anne Romsaas, Seniorrådgivar innovasjon KS 
  • Reportasjar og representantar frå Møre og Romsdal

 • Kva tar vi med oss av lærdom frå å leie offentleg sektor under pandemien?
  • Møreforskning presenterer funn frå undersøking i Møre og Romsdal
  • Valgjerd Bakka Skauge, Fagdirektør i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ): -  presenterer funn frå nasjonal rapport om korleis pandemien har påvirka arbeidet i forvaltninga
  • Kommunar og statsetatar i Møre og Romsdal diskuterer eigne erfaringar.   

Konferansen blir arrangert av prosjektet Møre og Romsdal 2025 og programkomiteen består av Møre og Romsdal fylkeskommune, Statsforvaltaren i Møre og RomsdalKS, NAV og Ungdomspanelet.  

For meir informasjon om program og foredragsholdere, sjå her ...

Dato:
13. januar 2021 09:00 - 14:00
Stad:
Digitalt
Arrangør:
Konferansen blir arrangert av prosjektet Møre og Romsdal 2025 og programkomiteen består av Møre og Romsdal fylkeskommune, Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, KS, NAV og Ungdomspanelet.  
Målgruppe:
Ordførarar, rådmenn/kommunedirektørar, toppleiarar for regionale statlege verksemder med ansvar for Møre og Romsdal, fylkesutval, Mørebenken, Ungdomspanelet, og toppleiing i Møre og Romsdal fylkeskommune og Statsforvaltaren i Møre og Romsdal.