BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20181028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20190331T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20201117T120000 DTSTAMP:20201025T201211Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20201117T100000 LOCATION:Nettbasert SEQUENCE:0 SUMMARY:KLIMASNU - Klimaomstilling i Møre og Romsdal UID:37d4ac42-21c2-4777-8e7f-e1595806c648 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Invitasjon til KLIMASNU - Klimaoms tilling i Mø\;re og Romsdal

Frist: 1 7.11.2020 10:00
Lenke: https://www.fylkesmannen.no/More-o g-Romsdal/Kurs-og-konferansekalender/2020/11/klimasnu---klimaomstilling-i -more-og-romsdal/
Arrangør: Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Målgruppe: Politikarar\, leia rar og saksbehandlarar i kommunen
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:KLIMASNU - Klimaomstilling i Møre og Romsdal TRIGGER:P1D END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR