BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20181028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20190331T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20200123T163000 DTSTAMP:20200129T201811Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20200123T090000 LOCATION:Scandic Parken\, Ålesund SEQUENCE:0 SUMMARY:Konferanse - Handtering av nettrelaterte seksuelle overgrep UID:fcb79c4e-a779-47c1-9199-a2fbf03d174c X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:
Frist: 23 .01.2020 09:00
Lenke: https://www.fylkesma nnen.no/More-og-Romsdal/Kurs-og-konferansekalender/2020/01/konferanse---h andtering-av-nettrelaterte-seksuelle-overgrep/
Arra ngør: Fylkesmannen i Møre og Romsdal i samarbeid med fleire
Målgruppe: Leiarar og tenesteytarar i kommunen\, t ilsette i skulen og dag/aktivitetstilbod. Fastlegar\, helsesjukepleiarar\ , studentar\, 2. linjetenester\, brukarorganisasjonar og andre inter esserte.
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Konferanse - Handtering av nettrelaterte seksuelle overgrep TRIGGER:-P3DT6H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR