BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20171029T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20180325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20190528T160000 DTSTAMP:20190619T201917Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20190528T093000 LOCATION:Scandic Alexandra Molde\, Molde SEQUENCE:0 SUMMARY:Fagdag sjukeheimslegar 28. mai 2019 UID:7b415842-11b1-415a-b76d-bee1567bb293 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Invitasjon til fagdag for sjukehei mslegar

Frist: 12.05.2019 23:59
Lenke: https://www.fylkesmannen.no/More-og-Romsdal/Kurs-og-konferansekalende r/2019/05/fagdag-sjukeheimslegar-28.-mai-2019/
Arra ngør: Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Målgruppe : Sjukeheimslegar i Møre og Romsdal
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Fagdag sjukeheimslegar 28. mai 2019 TRIGGER:-P11DT6H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR