BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20171029T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20180325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20190528T160000 DTSTAMP:20190915T131122Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20190528T100000 LOCATION:Scandic Alexandra\, Molde SEQUENCE:0 SUMMARY:Fagdag om resirkulering av avfall fra storsamfunnet – gjødsel for gårdbrukeren\, 28. mai 2019 UID:a3a5699f-d3a2-44a6-9d26-78952c764fd8 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Fagdag om resirkulering av avfall fra storsamfunnet &ndash\; gjø\;dsel for gå\;rdbrukeren?

Frist: 10.05.2019 14:00
Lenke : https://www. fylkesmannen.no/More-og-Romsdal/Kurs-og-konferansekalender/2019/05/28.-ma i-2019-fagdag-om-bioenergi/
Arrangør: Fylk esmannen i Møre og Romsdal i samarbeid med flere
Målgru ppe: De som er i prosess med å etablere biogassanlegg og de som er tilknyttet forvaltning og rådgiving på fagområdet
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Fagdag om resirkulering av avfall fra storsamfunnet – gjødsel for gårdbrukeren\, 28. mai 2019 TRIGGER:-P55DT2H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR