Innføring i sosialtenestelova 29.-30. januar 2019

Dato:
29. januar 2019 08:30 - 30. januar 2019 15:30
Stad:
Scandic Parken, Ålesund
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal i samarbeid med NAV Møre og Romsdal
Målgruppe:
Sjå invitasjonen
Påmeldingsfrist:
13.12.2018 23:59:00

Innføring i sosialtenestelova 29.-30. januar 2019

Fylkesmannen i Møre og Romsdal inviterte ilag med NAV Møre og Romsdal til  innføringskurs i sosialtenestelova

Tid: 29.-30. januar 2019

Stad: Scandic Parken, Ålesund

Målgruppa var: Tilsette (veileder- og leiarnivå) i NAV-kontor som har arbeidsoppgåver forankra i sosialtenestelova. Kurset er også til nytte for dei som må kjenne til lova for å kunne gi invormasjon/rettleiing om og identifisere behov for sosiale tenester. Første prioritet til kurset er nye tilsette som treng ei innføring i sosialtenestelova. Tilsette som reng oppfrisking av lovverket kan også delta dersom det er plass.

No finn du presentasjonane i høgremargen.

Dato:
29. januar 2019 08:30 - 30. januar 2019 15:30
Stad:
Scandic Parken, Ålesund
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal i samarbeid med NAV Møre og Romsdal
Målgruppe:
Sjå invitasjonen
Påmeldingsfrist:
13.12.2018 23:59:00