Hopp til innhald

Kurs og konferanse

Her finn du ei oversikt over kurs, møte og konferansar som vert arrangerte av Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Kurs og konferansar
Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
august 2017
31. aug 35 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Nettverk for auka bruk av tre i offentlege bygg 31. august 2017 Quality hotel Alexandra, Molde
september 2017
05. sep - 06. sep 36 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Vidaregåande kurs i økonomisk rådgiving/gjeldsrådgiving 5.-6. september 2017 Quality hotel Alexandra, Molde
13. sep - 14. sep 37 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Ny rammeplan for barnehagen 13. + 14. september 2017 13. september i Ålesund og 14. september i Molde.
21. sep 38 Fylkesmannen i Møre og Romsdal i samarbeid med kontaktpersonar frå Tenesteområde (TO) Romsdal Fagdag i sosialtenestelova 21. september 2017, tenesteområde Romsdal Quality hotel Alexandra, Molde
26. sep - 27. sep 39 Fylkesmannen i Møre og Romsdal i samarbeid med kontaktpersonar frå tenesteområde Nordmøre Fagdag i sosialtenestelova 26.eller 27. september 2017, tenesteområde Nordmøre Quality hotel Grand, Kristiansund
oktober 2017
03. okt - 04. okt 40 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fagdag i sosialtenestelova 3. eller 4. oktober 2017, tenesteområde Sunnmøre 3. oktober: Quality hotel Ulstein. 4. oktober: Scandic Parken hotel, Ålesund.
04. okt 40 Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Helsedirektoratet ROS seminar 4. oktober 2017 Quality hotel Alexandra, Molde
04. okt - 05. okt 40 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Omsorgskonferansen 2017 Quality hotel Alexandra, Molde
04. okt - 06. okt 40 Fylkesmannen i Møre og Romsdal i samarbeid med Høgskulen i Volda, Bufetat, FO og NOBO Barnevernkonferansen 2017 Hotel Union, Geiranger
18. okt 42 Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Innovasjon Norge og Landbruk Nordvest Med tru på framtida - bruksutbygging i landbruket Quality hotel Alexandra, Molde
Kurs og konferansar
Dato Arrangement
31. aug Nettverk for auka bruk av tre i offentlege bygg 31. august 2017
05. sep - 06. sep Vidaregåande kurs i økonomisk rådgiving/gjeldsrådgiving 5.-6. september 2017
13. sep - 14. sep Ny rammeplan for barnehagen 13. + 14. september 2017
21. sep Fagdag i sosialtenestelova 21. september 2017, tenesteområde Romsdal
26. sep - 27. sep Fagdag i sosialtenestelova 26.eller 27. september 2017, tenesteområde Nordmøre
03. okt - 04. okt Fagdag i sosialtenestelova 3. eller 4. oktober 2017, tenesteområde Sunnmøre
04. okt ROS seminar 4. oktober 2017
04. okt - 05. okt Omsorgskonferansen 2017
04. okt - 06. okt Barnevernkonferansen 2017
18. okt Med tru på framtida - bruksutbygging i landbruket