Hopp til innhald

Kurs og konferanse

Her finn du ei oversikt over kurs, møte og konferansar som vert arrangerte av Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Kurs og konferansar
Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
november 2017
22. nov - 23. nov 47 Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Kompetansesenter for rusfelt og Ålesund behandlingssenter i samarbeid med Ulsteinvik, Molde og Kristiansund Kurs om tvang ovanfor rusmisbrukarar HOLT§10 22. eller 23. november 2017 22. november 2017 ved Ålesund behandlingssenter og 23. november 2017 ved kommunestyresalen i Kristiansund
23. nov 47 LMS i Helse Møre og Romsdal, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), LLP, Tildeleingskontoret/Koordinerandre eining i Ålesund kommune, Fylkesmannen i Møre og Romsdal Invitasjon til fagdag om individuell Plan (IP) Bystyresalen, Ålesund Rådhus
27. nov - 28. nov 48 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Møte for barnevernleiarane i Møre og Romsdal 27.-28. november 2017 Quality hotel Alexandra, Molde
30. nov 48 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Kurs for faste verjer Vestnes Fjordhotell, Vestnes
desember 2017
05. des 49 Fylkesmannen i Møre og Romsdal CIM brukarkurs 5. desember 2017 Quality hotel Alexandra, Molde
06. des - 07. des 49 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Inkluderande barnehage- og skulemiljø 6.-7. desember 2017 Quality hotel Alexandra, Molde
07. des 49 Fylkesmannen i Møre og Romsdal saman med Nettverk for KVP-Søre Sunnmøre Fagdag Kvalifiseringsprogram - Søre Sunnmøre Quality hotel Ulstein,
januar 2018
11. jan 2 Eit samarbeid mellom Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Politiet/Statens barnehus, Seksjon for spesialisert habilitering Sunnmøre og Seksjon for spesialisert habilitering Nordmøre og Romsdal Handtering ved mistanke om seksuelle overgrep mot vaksne med utviklingshemjing Quality hotel Alexandra, Molde
23. jan - 24. jan 4 Fylkesmannen i Møre og Romsdal i samarbeid med NAV Møre og Romsdal Innføring i sosialtenestelova 23.-24. januar 2018 Quality hotel Grand, Kristiansund
30. jan - 31. jan 5 Regionalt nettverk for samarbeidskompetanse og medbestemmelse - Midt Norge Regional konferanse 2018 Samarbeidskompetanse og medbestemmelse SAS Radisson Royal Garden, Trondheim
Kurs og konferansar
Dato Arrangement
22. nov - 23. nov Kurs om tvang ovanfor rusmisbrukarar HOLT§10 22. eller 23. november 2017
23. nov Invitasjon til fagdag om individuell Plan (IP)
27. nov - 28. nov Møte for barnevernleiarane i Møre og Romsdal 27.-28. november 2017
30. nov Kurs for faste verjer
05. des CIM brukarkurs 5. desember 2017
06. des - 07. des Inkluderande barnehage- og skulemiljø 6.-7. desember 2017
07. des Fagdag Kvalifiseringsprogram - Søre Sunnmøre
11. jan Handtering ved mistanke om seksuelle overgrep mot vaksne med utviklingshemjing
23. jan - 24. jan Innføring i sosialtenestelova 23.-24. januar 2018
30. jan - 31. jan Regional konferanse 2018 Samarbeidskompetanse og medbestemmelse