Statsetatsmøte 2019

11. april 2019 var leiarane i regional stat samla til felles møte på Innlandet i Kristiansund.

Hovudtema for møtet var endring og omstilling i regional stat, med undertema:

  1. Regionreform
  2. Leve heile livet
  3. Det grøne skiftet

Presentasjonane frå samlinga finn du vedlagt denne artikkelen.