Kalender for tilsyn med kommunane

Styrings- og prosjektgruppe: bakerst frå venstre: Helge Mogstad, Grete Teigeland, Rigmor Brøste, Jan-Gabriel Gabriel. Foran frå venstre: Bjørn Tore Årøy, Elin Røshol, Sigrid Hynne, Valborg Engan, Fakra Butt, Jostein Nordhus, Vigdis Rotlid Vestad. Alv Walgermo var ikkje tilstades då bildet vart teke.
Styrings- og prosjektgruppe: bakerst frå venstre: Helge Mogstad, Grete Teigeland, Rigmor Brøste, Jan-Gabriel Gabriel. Foran frå venstre: Bjørn Tore Årøy, Elin Røshol, Sigrid Hynne, Valborg Engan, Fakra Butt, Jostein Nordhus, Vigdis Rotlid Vestad. Alv Walgermo var ikkje tilstades då bildet vart teke.

På denne sida finn du informasjon om det nasjonale prosjektet "Kalender for tilsyn med kommunane".

Tilsynskalenderen blir felles for kommunar, kontrollutvalssekretariat og statlege etatar.