Regjeringen vil ha om lag 10 regionar

I pressekonferansen i dag, la Regjeringa fram stortingsmelding "Meld. St. 22 (2015-2016) Nye folkevalgte regioner  – rolle, struktur og oppgaver".

Kommunal- og moderniseringsministeren skisserte at dei ønska om lag 10 regionar.

Fylkeskommunane har frist til å fatte vedtak om samanslåing innan 1. desember 2016.

Den vidare prosessen vert slik:

  • Vedtak om sammenslåing innan 1. desember 2016
  • Proposisjon om nye oppgaver og roller våren 2017
  • Proposisjon med forslag til ny regional struktur våren 2017
  • Nye regioner og kommuner trer i kraft fra 1.1. 2020