Oppstartssamling for kommunereformen i Surnadal

Rep. fra fylkesmannen deltok på oppstartssamling for kommunereformen i Surnadal 18.nov.

Rep. fra fylkesmannen deltok på oppstartssamling for kommunereformen i Surnadal 18.nov.

Kommunestyret, ungdomsrådet og enhetsledere var samlet for å gi sin uttale om hvordan de ønsket prosessen fremover med kommunereformen skulle utformes.

Innspillene vil rådmannen ta med som grunnlag for sak til kommunestyret i desember. Det var stort engasjement, ikke minst fra de unge, se avisartikkel til høgre på sida.

Kontaktpersonar