Oppstartsmøte Averøy kommune

Averøy kommunestyre har gjennomført sitt første arbeidsmøte vedrørende kommunereformen.

Møtet ble gjennomført som et kreativt verksted. Metoden som ble brukt var enkel, effektiv med hensyn til at alle fikk delta – og alle synspunkt ble dokumentert til videre bruk i prosessen.

Gjennomføring av møtet:

  • Ca 30 min: Informasjon om kommunereformen v/fylkesmannen
  • Ca 90 min: Gruppearbeid

Kommunestyrerepresentantene fikk i oppdrag å plassere seg på en linje etter alder, deretter ble det gruppeinndeling etter tall –inndelt i 5 grupper.

Første oppgave: Skriv ned alle innspill: På hvilken måte – og hvilke tiltak må gjennomføres for å få til en god prosess når det gjelder involvering av ansatte i kommunen, innbyggere, næringsliv, organisasjoner osv.. vedrørende kommunereformen?

Andre oppgave: Ark med tidslinjen for kommunereformen ble utdelt til hver gruppe: Gruppene skulle med post it lapper sette inn på tidslinjen hvordan/hvilke prosesser/tiltak/aktiviteter som måtte gjennomføres for å holde tidsskjema – og for å gjennomføre gode prosesser.

All dokumentasjon fra gruppearbeidene ble presentert i plenum og samlet inn til videre bruk og sak om lokal prosess frem til kommunestyrevedtak i des. 2014.

 

 

 

Kontaktpersonar