Nyttig møte i Sykkylven

Ordførere møttes i Sykkylven. Frå venstre: Charles Tøsse, Stordal, Bjørn Inge Ruset, Norddal, Jan Ove Tryggestad, Stranda og Petter Lyshol, Sykkylven.
Ordførere møttes i Sykkylven. Frå venstre: Charles Tøsse, Stordal, Bjørn Inge Ruset, Norddal, Jan Ove Tryggestad, Stranda og Petter Lyshol, Sykkylven.

Ordfører Petter Lyshol i Sykkylven tok initiativ til en uforpliktende drøfting av kommunereformen med nabokommunene Stranda, Norddal og Stordal. - Et nyttig møte, var konklusjonen fra både vertsskap og gjester.

Møte fant sted i Sykkylven 11. november, og i tillegg til de inviterte kommunene deltok både Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Regionrådet med sine representanter. Kommunene har vært, eller skal i lignende møter til andre kommuner også, og deltakerne ga klart uttrykk for at dette var et nyttig møte på dette stadiet i prosessen.  

Blant tema som ble drøftet var kommunikasjon, infrastruktur og geografi, og samfunnsutviklingsperspektivet. Hvilke tiltak som skal til for å nå flest mulig i fremtidige prosesser kommunene skal gjennomføre i 2015 var også et sentralt tema,  og ikke minst hvordan oppgavene løses i fremtiden og hvem som skal gjøre det.

Kommunene ser nå på om regionrådet kan være en tilrettelegger for generelle oppgaver som kommunene har felles i kommunereformarbeidet fremover.