Nyhende nr. 8 - kommunereforma

Arbeidet med kommunereforma har no gått inn i ei ny fase med folkerøystingar og innbyggarhøyringar. I nyhende nr. 8 vil du finne status og framdrift i kommunereformarbeidet i Møre og Romsdal.

Du vil også finne oversikt over intensjonsavtalar og forslag til sjekkliste i arbeidet fram mot det endelege vedtaket.

I dag la statsråd Jan Tore Sanner fram stortingsmeldinga om nye folkevalte regionar  – rolle, struktur og oppgåver.

Lenkjer

Dokument