Logg

Her finn du logg over møtar og viktige hendingar i 2015 i samband med kommunereforma.

Dato Sted/vertsskap

Tema/innhold/evt. innlegg fra FM

Lenker
03.-
04.12.15

Sunnmøre regionråd

Prosjekt "Ytre Søre Sunnmøre".

 

26.11.15

Sunnmøre regionråd

Arena Sunnmøre.

 

15.-
18.11.15

Sunnmøre regionråd

Studietur til København sammen med kommunene på Sunnmøre. Tema er erfaringer fra kommunesammenslåinger i Danmark.

 

13.11.15

Fylkesmannen

Fylkesmannen arrangerte møte med bykommunene. Tema var bykommunene sine utfordringer i kommunereformen. Fra Fylkesmannen deltok Rigmor Brøste og Vigdis Rotlid Vestad.

 

11.11.15

Fylkesmannen 

Ordførersamling. Kommunereformen. Samling for ordførere, varaordførere og rådmenn.

 

11.11.15

Fylkesmannen

Fylkesmannen arrangerte
møte med regionråda. Gjensidig informasjon om status og veien videre i arbeidet med kommunereformen. Fra Fylkesmannen deltok Rigmor Brøste og Vigdis Rotlid Vestad.

 

06.11.15

KS/Fylkesmannen

Scenariokurs.

 

05.11.15

Nordmøre regionråd/Felles med formannskapsmøte med kommunene på Nordmøre

Tema kommunereform. Tema på denne samlinga er presentasjon av sluttrapport fra Telemarkforsking, status på Nordmøre. Fylkesmannen bidrar denne gangen om folkeavstemming/innbyggerhøring som tema. Tilstede fra Fylkesmannen Vigdis Rotlid Vestad og Frida Farstad Brevik.

 

23.10.15

Rådmannsdag hos Fylkesmannen

Informasjon om status kommunereformen. Fylkesmannen inviterer regelmessig alle nye rådmenn til en informasjonsdag hos fylkesmannen der alle oppgaver hos fylkesmannen blir gjennomgått. Denne gangen var rådmennene i Surnadal, Kristiansund og Ålesund invitert. Kommunereformen var ett av temaene som ble presentert. Fra Fylkesmannen deltok prosjektleder Vigdis Rotlid Vestad m.fl.

 presentasjon

22.10.15

Eide kommunestyre

Informasjon om kommunereformen til nytt kommunestyre.Eide kommunestyre arrangerte
ekstra møte om kommunereformen. Orientering ved rådmann Ole Bjørn
. Fra Fylkesmannen deltok prosjektleder Vigdis Rotlid Vestad.

 

20.10.15
21.10.15

KS - Ålesund

Haustkonferanse. Haustkonferanse arrangert av
KS, med Fylkesmannen som medarrangør. Informasjon om kommunereformen på 10 min. Fra Fylkesmannen deltok prosjektleder Vigdis Rotlid Vestad, Sissel Hol og Martin Mortensen.

 

15.10.15
16.10.15

KMD, Gardermoen

Prosessveiledersamling. Prosessledersamling
arrangert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet på Gardermoen for
prosjektledere hos fylkesmannen.
 Fra Fylkesmannen deltok prosjektleder Vigdis Rotlid Vestad.

 

14.10.15

Fylkesmannen

Pressekonferanse. Kommunereformen på ett minutt. Fylkesmannen presenterte undervisningsopplegg og en video som kan brukes av kommunene. Målet er å  engasjere de unge med i diskusjonen om framtiden for sin kommune. Fra Fylkesmannen deltok prosjektleder Vigdis Rotlid Vestad, Solveig Buvik og Maria Holand Tøsse.

 

06.10.15

NYHENDE nr. 4

Nyhetsbrev fra Fylkesmannen. Siste nytt og status om
kommunereformen
.

 

02.10.15

Sunnmøre regionråd

Informasjon om status kommunereform. Fra Fylkesmannen deltok Rigmor Brøste.

 

30.09.15

Fylkesmannen

Kontaktpersonsamling. Samling for kontaktpersoner. Ulike tema var satt på
dagsorden. Se program og pp- presentasjoner fra samlinga. Fra Fylkesmannen deltok Rigmor Brøste, Vigdis Rotlid Vestad, Sissel Hol, Martin Mortensen, Helge Mogstad og Frida Farstad Brevik.

 

29.09.15

Fylkesmannen

Tenketanken. Fylkesmannen har igjen invitert medlemmer av tenketanken til «høytenkning». Mange gode innspill til det videre arbeidet med kommunereformen. Fra Fylkesmannen deltok Rigmor Brøste, Vigdis Rotlid Vestad, Sissel Hol, Martin Mortensen.

 

24.09.15

Fylkesmannen

Omsorgskonferanse. Fylkesmannen arrangerte stor
konferanse for ansatte i helse og omsorgstjeneste i kommunene. Fra Fylkesmannen deltok Vigdis Rotlid Vestad.

 

04.09.15

Fylkesmannen

Møte
med kontaktpersoner i Kristiansund, Molde og Ålesund
.Fylkesmannen arrangerte møte med bykommunene. Tema var bykommunene sine utfordringer i kommunereformen. Fra Fylkesmannen deltok Rigmor Brøste og Vigdis Rotlid Vestad.

 

03.09.15

Fylkesmannen

Fylkesmannen arrangerte møte med prosjektledere i regionråda. Gjensidig informasjon om status og veien videre i arbeidet med kommunereformen. Fra Fylkesmannen deltok Rigmor Brøste, Vigdis Rotlid Vestad, Helge Mogstad og Frida Farstad Brevik.

 

31.08.15

 

Fylkesmannen

 

NYHENDE nr. 3 Nyhetsbrev fra Fylkesmannen. Siste nytt og status om kommunereformen. Ansvarlig Vigdis Rotlid Vestad.

 

31.08.15

Nordmøre regionråd

Felles formannskapsmøte med kommune på Nordmøre, inkl. Sunndal, Hemne og Hitra. Rigmor Brøste og Vigdis Rotlid Vestad fra Fylkesmannen var tilstede på møtet. Fremlegg av delrapport fra Telemarksforskning. 

 

26.08.15

Midsund kommune

Informasjon om kommunereformen. Fra Fylkesmannen deltok Vigdis Rotlid Vestad.  

 

21.08.15

Sunnmøre regionråd

Regionkommune Sunnmøre - Finnøya Program. 13 kommuner på Sunnmøre hadde sitt siste prosjektmøte
i forbindelse med utredning av en stor kommune på Sunnmøre. Informasjon om kommunereformen ved Rigmor Brøste.

 

20.08.15

Fræna kommune

Informasjon om kommunereformen – med fokus på inndelingsloven. Fra Fylkesmannen deltok Helge Mogstad.

 

10.08.15

ROR - Molde

Fellesmøte mellom kommunene i ROR, inkl. Gjemnes –
Tema:  forhandlingsutvalg. Tilsede fra Fylkesmannen var Helge Mogstad.

 

30.07.15

Fylkesmannen

NYHENDE nr. 2 Nyhetsbrev fra Fylkesmannen. Siste nytt og status om kommunereformen. Ansvarlig Vigdis Rotlid Vestad.

 

14.07.15

Fylkesmannen

Møte med KS-konsulent og ANNAdesign.Tema kommunikasjon og informasjon i arbeidet med kommunereformen. Fra Fylkesmannen deltok Rigmor Brøste, Vigdis Rotlid Vestad og Martin Mortensen.

 

30.06.15

Fylkesmannen

NYHENDE nr. 1 Nyhetsbrev fra Fylkesmannen. Siste nytt og status om kommunereformen. Ansvarlig Vigdis Rotlid Vestad.

 

23.06.15

 

Fylkesmannen

Møte med ungdomsråda på Søre Sunnmøre. Fra Fylkesmannen deltok Solveig Buvik, Maria Holand Tøsse og Vigdis Rotlid Vestad.

 

22.06.15

Vestnes kommune

Folkemøte. Informasjon om kommunereformen ved ordfører, rådmann og Fylkesmannen, ved Vigdis Rotlid Vestad.

 

22.06.15

 

Fylkesmannen

 

Møte med ungdomsråda på Sunnmøre. Fra Fylkesmannen deltok Solveig Buvik, Maria Holand Tøsse og Vigdis Rotlid Vestad.

 

18.06.15

Fylkesmannen

Møte med ungdomsråda i Romsdal. Fra Fylkesmannen deltok Solveig Buvik, Maria Holand Tøsse og Vigdis Rotlid Vestad.

 

12.06.15

Helse Møre og Romsdal/Møre og Romsdal fylke

 Møte med KORUS. Informasjon om kommunereformen. Fra Fylkesmannen deltok Vigdis Rotlid Vestad.

 

11.06.15

Fylkesmannen

Fylkesmannen arrangerte møte med bykommunene med politisk og administrativ ledelse til stede. Tema var bykommunene sine utfordringer i kommunereformen. Fra Fylkesmannen deltok Rigmor Brøste, Vigdis Rotlid Vestad, Maria Holand Tøsse, Sveinung Dimmen, Solveig Buvik og Helge Mogstad.

 

11.06.15 

 

Fylkesmannen

 

Fylkesmannen arrangerte møte med regionråda. Gjensidig informasjon om status og veien videre i
arbeidet med kommunereformen. Fra Fylkesmannen deltok Rigmor Brøste, Vigdis Rotlid Vestad, Martin Mortensen og Sissel Hol.

 

10.06.15

 

Fylkesmannen

 

Møte med ungdomsråda på Nordmøre. Fra Fylkesmannen deltok Solveig Buvik, Maria Holand Tøsse og Vigdis Rotlid Vedstad.

 

09.06.15

Romsdal regionråd

Felles kommunemøte i ROR. Telemarksforskning legger frem sluttrapporten for utredning av forskjellige alternativ for kommunesammenslåing i Romsdal. Fra Fylkesmannen deltok Rigmor Brøste og Vigdis Rotlid Vestad.

 

03.06.15

 

Fylkesmannen

 

Kommunemøte - Ørsta kommune. Kommunemøte med presentasjon av kommunebilde. Kommunereform som eget tema. Fra Fylkesmannen deltok Rigmor Brøste og Lodve Solholm.

 

28.05.15

Kommunal arkivkonferanse

Informasjon om kommunereformen ved Hilde Aure

 

28.05.15

Fylkesmannen

Kommunemøte - Volda kommune. Kommunemøte med presentasjon av kommunebilde. Kommunereform som eget tema. Fra Fylkesmannen deltok Lodve Solholm og Martin Mortensen.

 

21.05.15

Fylkesmannen

Kommunemøte -Hareid kommune. Kommunemøte med presentasjon av kommunebilde. Kommunereform som eget tema. Fra Fylkesmannen deltok Rigmor Brøste og Lodve Solholm.

 

12.05.15

Surnadal kommune

Kommunebesøk vedr.kommunereformen. Møte med administrativ og politisk ledelse. Utveksling
av informasjon og status mellom Fylkesmann og kommunen. Fra Fylkesmannen deltok Rigmor Brøste og Vigdis Rotlid Vestad.

 

08.05.15

Fylkesmannen

Kommunemøte - Ulstein kommune. Kommunemøte med presentasjon av kommunebilde. Kommunereform som eget tema. Fra Fylkesmannen deltok Rigmor Brøste og Lodve Solholm.

 

07.05.15

Atlanten videregående skole

Informasjon om kommunereformen ved Hilde Aure.

. 

07.05.15

Nesset kommune

Felles formannskapsmøte mellom Nesset og Gjemnes.Felles formannskapsmøte mellom Nesset og Gjemnes: Fra Fylkesmannen deltok Vigdis Rotlid Vestad.

 

06.05.15

Molde Rotary

Folkemøte. Informasjon om kommunereformen v/ Vigdis Rotlid Vestad

 

06.05.15

Ulstein videregående skole

Møte med alle elevene på skolen. Informasjon om kommunereformen v/ Vigdis Rotlid Vestad

 

05.05.15

Fylkesmannen

Kristiansund kommune - Kommunebesøk vedr. kommunereformen. Møte med rådmann, ordfører og prosjektleder for kommunereformen. Utveksling av informasjon og status mellom Fylkesmann og
kommunen. Fra Fylkesmannen deltok Rigmor Brøste og Vigdis Rotlid Vestad.

 

30.04.15

 

Fylkesmannen

 

Tenketanken. Kontaktpersonsamling. 2 samlinger på samme dag –der de delte seg etter lunsj. Fylkesmannen si referansegruppe ga nok en gang gode innspill til arbeidet med kommunereformen. Statsråd Sanner innledet begge samlingene.

 

28.04.15

 

Fylkesmannen

 

Aure kommune. Kommunebesøk vedr. kommunereformen. Møte med rådmann, ordfører og kontaktperson for kommunereformen. Utveksling av informasjon og status mellom Fylkesmann og
kommunen. Fra Fylkesmannen deltok Rigmor Brøste og Vigdis Rotlid Vestad.

 

27.04.15

 

Fylkesmannen

 

Sunndal kommune -Kommunebesøk vedr. kommunereforme. Møte med rådmann, ordfører og kontaktperson for kommunereformen. Utveksling av informasjon og status mellom Fylkesmann og
kommunen. Fra Fylkesmannen deltok Rigmor Brøste og Vigdis Rotlid Vestad.

 

24.04.15

 

Fylkesmannen

 

Kommunemøte - Sykkylven kommune. Kommunemøte med presentasjon av kommunebilde. Kommunereform som eget tema. Fra Fylkesmannen deltok Lodve Solholm og Rigmor Brøste.

 

24.04.15

ROR

Fremlegg av delrapport Lokaldemokrati fra
Telemarksforskning v/ Vigdis Rotlid Vestad.

 

23.04.15

Sunnmøre regionråd

Arena Sunnmøre. Informasjon om oppgavemeldingen og Kommunereformen. Fra fylkesmannen deltok Lodve Solholm, Vigdis Rotlid Vestad og Martin Mortensen.

 

22.04.15

 

Fylkesmannen

 

Averøy kommune. Kommunebesøk vedr. kommunereformen. Møte med rådmann og ordfører. Utveksling av informasjon og status mellom Fylkesmann og kommunen. Fra Fylkesmannen deltok Rigmor Brøste og Vigdis Rotlid Vestad.

 

21.04.15

 

Fylkesmannen

 

Halsa kommune. Kommunebesøk vedr. kommunereformen. Møte med rådmann og ordfører. Utveksling av informasjon og status mellom Fylkesmann og kommunen. Fra Fylkesmannen deltok Rigmor Brøste og Vigdis Rotlid Vestad.

 

21.04.15

 

Fylkesmannen

 

Smøla kommune. Kommunebesøk vedr. kommunereformen. Møte med ordfører med flere. Utveksling av informasjon og status mellom Fylkesmann og kommunen. Fra Fylkesmannen deltok Rigmor Brøste og Vigdis Rotlid Vestad.

 

20.04.15

 

Fylkesmannen

 

Tingvoll kommune. Kommunebesøk vedr. kommunereformen. Møte med rådmann og ordfører. Utveksling av informasjon og status mellom Fylkesmann og kommunen. Fra Fylkesmannen deltok Rigmor Brøste og Vigdis Rotlid Vestad. 

 

16.04.15

Aukra og Midsund kommune

Samarbeidsmøte mellom Aukra og Midsund. Informasjon om kommunreformen ved Lodve Solholm.

 

 
14.04.15

Helse Møre og Romsdal

Fylkesdekkende nettverk for rehabilitering. Informasjon om kommunereformen v/ Vigdis Rotlid Vestad.

 

13.04.15

Sunnmøre Regionråd

Prosjekt - Landkommune Nordre Sunnmøre. Vigdis Rotlid Vestad var tilstede på denne oppstartsamlingen.

 

09.04.15

Sunnmøre Regionråd

Prosjekt Regionkommune Sunnmøre. Fra Fylkesmannen var Vigdis Rotlid Vestad tilstede ved oppstart av arbeidsgrupper.

 

07.04.15

Fylkesmannen

Gjemnes kommune. Kommunebesøk vedr. kommunereformen. Møte med rådmann, ordfører og varaordfører. Utveksling av informasjon og status mellom Fylkesmann og kommunen. Fra Fylkesmannen deltok Rigmor Brøste og Vigdis Rotlid Vestad.

 

07.04.15

 

Fylkesmannen

 

Eide kommune. Kommunebesøk vedr. kommunereformen. Møte med rådmann og ordfører. Utveksling av informasjon og status mellom Fylkesmann og kommunen. Fra Fylkesmannen deltok Rigmor Brøste og Vigdis Rotlid Vestad. 

 

26.03.15

Rindal kommune

Informasjon om kommunereformen. Innlegg fra blant annet Fylkesmannen v/Vigdis Rotlid Vestad.

 

26.03.15

Kristiansund kommune

Folkemøte. Informasjon om kommunereformen v/ Lodve Solholm.

 

25.03.15

Fylkesmannen

Stranda kommune. Kommunemøte med presentasjon av kommunebilde. Kommunereform som eget tema. Fra Fylkesmannen deltok Rigmor Brøste og Lodve Solholm.

 

17.03.15

Fylkesmannen

Fylkesmannen arrangerte møte med regionråda. Gjensidig informasjon om status og veien videre i arbeidet med kommunereformen. Fra fylkesmannen deltok Rigmor Brøste, Sissel Hol, Martin Mortensen og Vigdis Rotlid Vestad.

 

12.03.15

Møre bispedømme

Informasjon  om kommunereformen v/ Helge Mogstad.

 

12.03.15

Fylkesmannen

Vanylven kommune. Kommunemøte med presentasjon av kommunebilde. Kommunereform som eget tema. Fra Fylkesmannen deltok Rigmor Brøste og Lodve Solholm.

 

11.03.15

Fylkesmannen

Herøy kommune. Kommunemøte med presentasjon av kommunebilde. Kommunereform som eget tema. Fra Fylkesmannen deltok Rigmor Brøste og Lodve Solholm.

 

08.-
11.03.15

Sunnmøre Regionråd

Studietur til Danmark for å lære av erfaringer fra kommunesammenslåinnger i dette landet.

 

06.03.15

LO

Fylkeskonferanse. Informasjon om kommunereformen. Innlegg fra blant andre FM v/ Vigdis Rotlid Vestad. 

 

03.03.15

Bibliotekledermøte

Informasjon om kommunereformen. Innlegg fra blant andre FM v/ Vigdis Rotlid Vestad. 

 

27.02.15

Sunnmøre regionråd

Videre fremdrift av utredning av Ålesund regionkommune. 11 kommune på Nordre Sunnmøre. Tilstede fra Fylkesmannen Vigdis Rotlid Vestad.

 

27.02.15

Sunnmøre regionråd 

Representantskapsmøte. Fremlegg av BDO-rapport. Kort informasjon om kommunereformen ved Vigdis Rotlid Vestad.

 

25.02.15

Fylkesmannen

Tenketanken. Fylkesmannen sin referansegruppe ga nok en gang gode innspill til arbeidet med kommunereformen. Fra Fylkesmannen deltok Sissel Hol, Martin Mortensen, Rigmor Brøste og Vigdis Rotlid Vestad.

 

23.02.15

Romsdal regionråd

Felles kommunemøte for kommunene i ROR. Tema Kommunereformen. Fra Fylkesmannen deltok Sissel Hol, Martin Mortensen, Rigmor Brøste og Vigdis Rotlid Vestad.

 

23.02.15

ROR

Kommunemøte. Romsdalskommunene med Gjemnes og Sunndal møttes for å skaffe seg mer informasjon i arbeidet med kommunereforma. Ca. 290 deltakere. Innledere: Ass.fylkesmann Rigmor Brøste, Ungdomsrep. Solveig Buvik, Tidligere fylkesmann Kristin Hille Valla og Telemarksforskning la fram sin delrapport ved forsker Anja Hjelseth. Se ROR sine hjemmesider

Bilde Solveig Buvik

23.02.15

Surnadal kommune

Folkemøte. Fylkesmannen innledet ved avdelingsdirektør Linda Aaram

 presentasjon

13.02.15

Kommunene på Søre Sunnmøre

Fosnavåg: Sunnmøre regionråd inviterte til felles kommunemøte for Vanylven, Sande, Herøy, Ulstein, Hareid, Ørsta og Volda. Tema kommunereformen. Hver kommune innledet  med å fortelle om status i egen kommune. stort engasjement. Fra Fylkesmannen deltok prosjektleder Vigdis Rotlid Vestad

 

bilde 

bilde

12.02.15

Tingvoll kommune

Kommunestyremøte. Tema kommunereform. Kristiansund og Sunndal kommune var invitert til møtet. Ordførerne fra disse 2 kommunen innledet, samt at 3 fra administrasjonen i Kristiansund hadde hvert sitt innlegg. Tilslutt var det gruppearbeid der aktuelle problemstillinger ble ivrig debattert. Fra Fylkesmannen deltok prosjektleder Vigdis Rotlid Vestad

Bilde fra gruppearbeid.

Bilde av 3 ordførere

03.02.15

Sande kommune

Fyrst var det møte med formannskap og administrativ leiing frå kl 10-14.
Heile kommunestyret var innkalla til kl 14.00 og då var 2 viktige tema sett på dagorden:
1. Korleis er det vere ung i Sande kommune v/ leder og nestleder i Ungdomsrådet.
2. Kommunereforma innlegg v fylkesmann Lodve Solholm og ass. fylkesmann Rigmor Brøste. Diskusjon i kommunestyret.  

 Bilde

02.02.15

Rindal kommune

Kommunen med ordfører Ola T. Heggem i spissen inviterte til folkemøte i Rindal. Det var bra oppmøte på Rindal kommunes folkemøte om kommunereforma i Rindalshuset 2. februar.
Frå Rindal kommune var ordførar Ola T Heggem, rådmann Birgit Reisch og plansjef Sivert Dombu til stades på møtet. Ganske mange hadde møtt opp i Attanova for å høyre meir om kommunereforma. Surnadalsordførar Lilly Gunn Nyheim var òg til stades.
Det var innlegg av Grete Bakken Hoem frå plankontoret på Berkåk,  Linda Aaram frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal, og ordfører Ola T Heggem. Kvelden vart avslutta med diskusjon om kor Rindal bør høyre til, med sterke meiningar og nokre innslag av humor.

 Lysark frå møtet i Rindal

30.01.15

Fosnavåg

Møte med Ungdomspanelet i Møre og Romsdal.

Ungdomspanelet i M&R var invitert til statsråd Jan Tore Sanner 03.02.15. I den anledningble det holdt et forberedende møte 30.01.15, hvor ass.fylkesmann Rigmor Brøste hadde et kort innlegg om kommunereforma, samt at det ble tid til å stille spørsmål og diskutere.

bilde

30.01.15

Giske kommune

Kommunemøte. Kommunereforma var eit av temaene som var diskutert

 bilde

30.01.15

Rindal kommune

Folkemøte. Fylkesmannen innledet ved avdelingsdir. Linda Aaram

 

presentasjon

27.01.15

Aure kommune

Kommunen med ordfører Ingunn Golmen i spissen inviterte til folkemøte i Aure. Det var mange frammøtte på Bergtun grendahus, og forsamlingen var aktiv med både spørsmål og i deltakelsen i debatten. Fylkesmannen ved prosjektleder Vigdis Rotlid Vestad innledet om kommunereformen, deretter orienterte ordføreren om prosessen som var planlagt i kommunen fra til vedtak innen 01.07. 2016. Ordføreren fikk mange innspill til det videre arbeidet med kommunereformen.

Artikkel med bilder og presentasjoner

26.01.15 Haram kommune Haram og Ålesund kommune inviterte til møte om kommunestruktur. Følgende kommuner  ble invitert og alle var representert på møtet: Sykkylven, Stranda, Nordal, Stordal, Giske, Sula, Ørskog, Skodje, Vestnes og Sandøy.
Vertskommunene la fram forslag/invitasjon til de frammøtte kommunene om de ønsket å være med i en utredning om storkommune på Nordre Sunnmøre. Det var god stemning på møtet – og alle ordførerne uttrykte at dette var et positivt initiativ.Kommunene fikk frist til 11.02.15 til å melde tilbake om de ønsket å være med på en slik utredning. Fra fylkesmannen deltok seniorrådgiver Martin Mortensen og prosjektleder Vigdis Rotlid Vestad.

 Bilde

Møtereferat

Prosesskisse

22.01.15 Sula kommune Sula kommune inviterte til åpent kommunestyremøte der tema var kommunereformen. Ass. fylkesmann Rigmor Brøste innledet, deretter hadde tidligere fylkesmann Kristin Hille Valla innlegg om mulighetene kommunene nå har til å se inn i fremtiden. Kommunestyret tok drøftingen etter innleggene.

 Innlegg av Kristin Hille Valla

21.01.15

Molde

33 AV 36 kommuner var representert på oppstartsamling for kontaktpersoner- kommunereformen i Molde den 21.01.15 som Fylkesmannen inviterte til.

Her ble kommunene presentert for erfaringer for sammenslåing Frei – Kristiansund, erfaringer fra Oppland – samt dialog om planer fremover, verktøy å bruke i prosessen og ikke minst fikk kommunen tid til ei økt med naboprat.

 

Artikkel med powerpoint

21.01.15 Ulstein kommune

Ulstein kommune inviterte til folkemøte, et åpent møte for kommunens og nabokommunenes befolkning. Ordførere og rådmenn fra nabokommunene var også invitert. Tidligere fylkesmann Kristin Hille Valla var invitert til å innlede og etterpå var det åpen dialog med salen. I panelet satt blant annet KS- styreleder, ordfører og varaordfører i Ulstein, personer fra næringsliv, frivillig organisasjoner og media – samt Hille Valla. Det var stort engasjement fra de ca. 150 fram møtte. Fylkesmannen i Møre og Romsdal var representert ass. fylkesmann Rigmor Brøste og prosjektleder Vigdis Rotlid Vestad.

 Artikkel

14.01.15 Sunndal kommune

Sunndal kommunestyre hadde kommunereformen oppe som tema på dette møtet. Ass. fylkesmann Rigmor Brøste og prosjektleder Vigdis Rotlid Vestad innledet om kommunereformen – før kommunestyret deretter drøftet saken.

Artikkel fra møtet