Ordførarane invitert til kommunereform

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner inviterer alle ordførarane i landet til å delta i kommunereforma.

Den 26. august sendte Jan Tore Sanner brev til alle ordførarane i landet. I brevet oppfordrar Kommunal- og moderniseringsministeren til lokalt leiarskap for å skape dei beste løysingane for lokalsamfunnet.

Brevet kan du lese på nettstaden til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.