Kristiansund kommune

Dokumenta som er lenka opp på denne sida, er grunnlagsdokumenta frå kommunen i høve Fylkesmannen si tilråding. Det er difor viktig å sjekke at Fylkesmannen har fått tilsendt all relevant dokumentasjon frå kommunen.