Arena Sunnmøre og kommunereform

Stort engasjement for kommunereforma då Sunnmøre Regionråd arrangerte Sunnmøre Arena.

Formannskapa i alle dei 19 eigarkommunane i Sunnmøre Regionråd var til stade då kommunereform var tema på Sunnmøre Arena.

Det var innlegg frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet, fylkesmannen, KS, Sentio (innbyggarundersøkinga) og gruppearbeid.

Presentasjonane er på regionrådet sin nettstad.

Lenkjer