Prosjektskjønn og skjønnsmidlar 2020

Invitasjon til kommunane om å søke prosjektskjønn for 2020 blir sendt ut i begynnelsen av mars 2019.

Det vil og bli lagt ut ytterlegare informasjon på vår heimeside.

Søknadsfrist for skjønnsmidlar og prosjektskjønn 2020 er 1 juni. 2019.