Fylkesmannen gir 3 millionar i skjønnsmidlar til digitaliseringsprosjekt

Kommunane i Møre og Romsdal går no saman i ei felles digitaliseringssatsing for å betre tenestetilbodet.

Regionalt digitaliseringssamarbeid

Deling av gode løysingar og samarbeid om kompetanseutvikling og tenesteinnovasjon, er nokre av hovudelementa i det nye prosjektet.

Det regionale digitaliseringssamarbeidet er ein del av det prosjektet «Møre og Romsdal 2025», som er eit samarbeid mellom alle offentlege aktørar i fylket om strategisk samfunnsutvikling.

Digitaliseringssamarbeidet involverer kommunane i fylket, Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkesmannen i Møre og Romsdal og KS. Nær 4 millionar kroner er sett av til satsinga over dei neste to åra, av dette bidreg Fylkesmannen med 3 millionar.

 

Fylkesløft – samarbeid og koordinering vil gi resultat 

Fylkesmann Rigmor Brøste seier vi må løfte i flokk. – Kommunane i fylket er ulikt rusta, og spesielt for mindre kommunar kan det vere ei utfordring å sette av ressursar til utvikling på dette området. Her samlar vi kompetanse og ressursar i eit felles løft, seier fylkesmann Rigmor Brøste.

Arne Ingebrigtsen, rådmann i Kristiansund kommune, er leiar for den nye arbeidsgruppa.