Fordeling av skjønnsmidler til flyktningsituasjonen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet gir 5,8 millioner kroner til 5 kommuner i Møre og Romsdal som har hatt ekstraordinære utgifter i forbindelse med mottak av asylsøkere i høst.

Flyktningsituasjonen i høst har ført til etablering av mange nye asylmottak på kort tid. Det har gitt økte kostnader for mange kommuner. Det er spesielt kommuner som har opplevd økning i antall flyktninger som nå mottar en kompensasjon. Fylkesmennene i alle fylker har gitt innspill på hvilke kommuner som har hatt ekstraordinære utgifter knyttet til flyktningsituasjonen. Departementet har tatt hensyn til disse innspillene i fordelingen av midlene mellom kommunene.

Midlene bevilges over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett og kommunene som får skjønnsmidler er:

Kommune Ekstraordinært tilskudd
1504 Ålesund 496 000
1505 Kristiansund 812 000
1516 Ulstein 387 000
1519 Volda 645 000
1563 Sunndal 3 414 000
Møre og Romsdal totalt 5 754 000