Kommunal styring

Fylkesmannen skal kontrollere og rettleie kommunane om rettsreglar som gjeld kommunale organ. Dette gjeld både generelle og spesifikke juridiske problemstillingar og spørsmål knytte til økonomireglane. Fylkesmannen skal dessutan formidle signal frå departementa til kommunane. 


11.10.2019

Hva må kommunen gjøre dersom de har valgt ordfører og varaordfører ved skriftlig avstemning?

I den nye kommuneloven kan man ikke lenger bruke skriftlig avstemning ved valg og ansettelser. Det innebærer blant annet at ordfører og varaordfører må velges ved åpen avstemning. Kommunal- og moderniseringsdepartementet skriver i en uttalelse av 10. oktober 2019 at noen kommunestyrer likevel har gjennomført skriftlige avstemninger, men at det ikke nødvendigvis betyr at valget er ugyldig.  Uttalelsen blir gjengitt nedenfor. 

07.10.2019

Fylkesvis skjønnsramme 2019 - Møre og Romsdal - siste fordeling

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har for 2019 fått 64,7 millionar kroner i fylkesvis skjønnsramme til fordeling i budsjettåret.

07.10.2019

Fylkesvis skjønnsramme 2020 - Møre og Romsdal

Fylkesmannen tildeler årleg skjønnsmidlar til kommunane i Møre og Romsdal. For 2020 skal 61 millionar fordelast. I 2020 har 36 kommunar blitt til 26 kommunar og dei nye kommunane har fått nye kommunenummer og det har og blitt nye namn på fleire av kommunane.

03.10.2019

Statsetatsmøtet 17. og 18. september 2019

Fylkesmannen i Møre og Romsdal gjennomførte 17. og 18. september det andre statsetatsmøtet i 2019, på Union hotell i Geiranger.

08.07.2019

Utviklinga av kommuneøkonomien i Møre og Romsdal i 2018

Rapport om hovudtrekka i kommuneøkonomien i Møre og Romsdal i 2018 Fylkesmannen i Møre og Romsdal har laga ein rapport som viser hovudtrekka i utviklinga av kommuneøkonomien i Møre og Romsdal. Rapporten inneheld eit utval indikatorar som viser den økonomiske situasjonen og utviklinga for kommunane, både enkeltvis og samla.

08.07.2019

Innmelding Robek - 1551 Eide kommune

Eide kommune er meldt inn i Robek

01.07.2019

Midsund kommune ut av Robek

Fylkesmannen har bedt Kommunal - og moderniseringsdepartementet om å melde Midsund kommune ut av Robek.

27.06.2019

Stranda kommune meldt ut av ROBEK fire år før tida

Kommunen har gjort ein framifrå jobb med å omstille drifta og betale ned underskotet i rekordfart, heile fire år før opphavleg plan frå 2012.

21.06.2019

Ålesund kommune er ute av Robek

Fylkesmannen har i dag sendt brev til kommunal- og moderniseringsdepartementet om at Ålesund kommune skal meldast ut av Robek. Robek står for Register for betinga godkjenning og kontroll og er eit register over kommunar og fylkeskommunar som er i økonomisk ubalanse.

29.05.2019

Oversending av innbyggarinitiativ

Fylkesmannen i Møre og Romdal sendte i dag over innbyggarinitativet frå Åheim i Vanylven kommune til KMD.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel