Fylkesmannen på kommunebesøk i Rindal og Surnadal

Mandag 28. oktober var det Rindal og Surnadal som fikk besøk av Solholm og hans direktører.

Fylkesmannen har som målsetting å besøke alle kommunene i Møre og Romsdal før neste valg. På sine kommunebesøk tar Lodve Solholm med seg sine direktører og ass. fylkesmann. De ønsker å møte formannskapet, øverste administrative ledelse samt representanter fra Ungdomsrådet i hver kommune.

Bedre samarbeid
Målet med disse besøkene er å bli bedre kjent med hverandre sine oppgaver og roller, og på den måten utvikle et enda bedre samarbeid til det beste for innbyggerne i fylket. Mange saker kan finne sin løsning på et langt tidligere tidspunkt, og være arbeidsbesparende for både kommunen og fylkesmannen, ved at man kommer tidligere i dialog. For hver enkelt kommune utarbeides det et eget kommunebilde som viser hvordan kommunen utfører sine tjenester og styrer sin økonomi, sett fra Fylkesmannens ståsted.

Møtene varer omtrent fire timer og dagsorden er omtrent slik:
1) Innledning ved ordfører. Presentasjon av kommunen med fortrinn og utfordringer

2) Innlegg ved representanter fra Ungdomsrådet. Hva er viktig for ungdommene i kommunen? Hvordan fungerer medvirkning?

3) Innlegg ved Fylkesmannen og direktørene innen de ulike fagområdene med dialogpunkter for diskusjon og innspill underveis.

Gode tilbakemeldinger
Både Surnadal og Rindal gir gode tilbakemeldinger på besøket og opplegget.
Surnadal ble i 2012 kåret til årets Ungdomskommune, og de to representantene fra Ungdomsrådet beskrev en kommune som virkelig har satset på sine ungdommer med et rikt antall av aktiviteter. Ungdommene skryter også av at de har en god dialog med kommunestyret, og føler at de blir hørt i aktuelle saker.

Grundig innsats
Både Surnadal og Rindal er kommuner med stor andel landbruksnæring. Vår Landbruksdirektør Anne Berit Løset oppfordret politikerne til å ta vare på det tradisjonelle landbruket, samtidig som man må tenke utvikling og innovasjon. Det er fylkesmannens inntrykk at både Surnadal og Rindal er kommuner som gjør en grundig og systematisk innsats som er knyttet til de samfunnsoppgavene og utfordringene om kommunene står ovenfor.