Dialogmøte med Aure

Fra venstre: Fylkesmann Lodve Solholm, Guro Nedresæter Langholen, Ole Andreas Stiksrud og ordfører Ingunn Oldevik Golmen.
Fra venstre: Fylkesmann Lodve Solholm, Guro Nedresæter Langholen, Ole Andreas Stiksrud og ordfører Ingunn Oldevik Golmen.

Ordfører Ingunn Oldevik Golmen åpnet møte ved å trekke fram viktige særtrekk ved kommunen: Aure og Tustna ble slått sammen i 2006, og kommunen er i dag en kommune med mange fritidsboliger, noe som betyr mye for handelsnæringa. Aure har de siste årene blitt satt på mediekartet gjennom toppidrettsuka, som blant annet har fått bred fjernsynsdekning. Kommunen har gjort et stort økonomisk løft ved å bygge nytt idretts, skole og kulturbygg i 2011. Det har gitt ny aktivitet og rom for mer mangfold i kommunen. Kommunen plablegger nå to nye barnehager, og håper på en etablering av Ironman, noe som kan gi kommunen 120 nye industriarbeidsplasser.

Trygg oppvekst
Oppvekstmiljø ble sentralt på møtet. Ungdomsrådet i Aure var represtenert med Guro Nedresæter Langholen og Ole Andreas Stiksrud. De trakk fram idrettshallen som viktig for ungdomsmiljøet, likedan ungdomsklubben på Tustna som er godt besøkt. Langholen og Stiksrud mener ungdommen er fornøyd med fritidstilbudet i Aure. Kulturlivet er blomstrende: Sammen med Smøla stilte kommunen med hele 120 deltakere på Ungdommens Kulturmøsntring.
-Det er trygt oppvekstmiljø i Aure, men litt ensomt på grunn av avstandene. Det er vanskelig med offentlig kommunikasjon innad i kommunen, mener de to ungdomsrepresentantene. De mener også at kommunen burde hatt en ungdomsskole, ikke to som i dag.
-Det er kun 27 elever på på ungdomsskolen på Tustna. Det er for lite. Ungdomsskolene burde vært slått sammen.

Medspiller
Under fylkesmannens gjennomgang ble temaene landbruk, helse og omsorg, oppvekst og utdanning, kommuneøkonomi og kommunereform informert om og diskutert. Fylkesmann Lodve Solholm oppsummerte dagen med å understreke at Fylkesmannen ønsker å være en medspiller for kommunene og at han gjerne ser at kommunenen tar kontakt.

Neste kommunebesøk går til Halsa tirsdag 21. Januar.