Søknad om løyve til treimpregnering i Surnadal kommune


Høyringsfrist 18. september 2017 23:30

Talgø Møre Tre AS søker om løyve etter forureiningslova til verksemda si  i Industrivegen 7 i Surna.

Verksemda søker om å auke den årlege produksjonen frå 42 000 til 90 000 m3 Cu-impregnert trelast og frå 40 000 til 80 000 m3 Møre Royal impregnert trelast.

Søknadsdokumenta kan lesast via lenkje til høgre på sida.

Vi ber om at merknadar blir sendt til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, postboks 2520, 6404 Molde innan 18.september 2017.

Kontaktpersonar