Hopp til innhald

Høyringar - 2017

Vis for år:

Høyring
Frist Veke Høyring
november 2017
15. nov 46 Søknad om løyve til mottak av kasserte kjøretøy i Årødalen
15. nov 46 Søknad om løyve til mottak, handsaming og mellomlagring av kasserte fritidsbåtar
10. nov 45 Søknad om løyve til omlasting av næringsavfall på Brandal i Hareid kommune
10. nov 45 Søknad om løyve til anlegg for utsortering av metall i Ålesund kommune
oktober 2017
25. okt 43 Søknad om løyve etter forureiningslova på Tynes i Sykkylven
september 2017
30. sep 39 Søknad om utfylling i Molde
18. sep 38 Søknad om løyve til treimpregnering i Surnadal kommune
10. sep 36 Søknad om utfylling ved Harøysundet
08. sep 36 Søknad om mellombels utsleppsløyve for prosessvatn under rehabilitering av Ålesundtunnelane
august 2017
28. aug 35 Søknad om løyve til mottak og mellomlagring av returasfalt i Rauma
Høyring
Frist Høyring
15. nov Søknad om løyve til mottak av kasserte kjøretøy i Årødalen
15. nov Søknad om løyve til mottak, handsaming og mellomlagring av kasserte fritidsbåtar
10. nov Søknad om løyve til omlasting av næringsavfall på Brandal i Hareid kommune
10. nov Søknad om løyve til anlegg for utsortering av metall i Ålesund kommune
25. okt Søknad om løyve etter forureiningslova på Tynes i Sykkylven
30. sep Søknad om utfylling i Molde
18. sep Søknad om løyve til treimpregnering i Surnadal kommune
10. sep Søknad om utfylling ved Harøysundet
08. sep Søknad om mellombels utsleppsløyve for prosessvatn under rehabilitering av Ålesundtunnelane
28. aug Søknad om løyve til mottak og mellomlagring av returasfalt i Rauma