Hopp til innhald

Høyringar - 2017

Vis for år:

Høyring
Frist Veke Høyring
september 2017
18. sep 38 Søknad om løyve til treimpregnering i Surnadal kommune
10. sep 36 Søknad om utfylling ved Harøysundet
08. sep 36 Søknad om mellombels utsleppsløyve for prosessvatn under rehabilitering av Ålesundtunnelane
august 2017
28. aug 35 Søknad om løyve til mottak og mellomlagring av returasfalt i Rauma
28. aug 35 Søknad om løyve til mottak og mellomlagring av returasfalt i Ålesund
28. aug 35 Søknad om løyve til mottak, mellomlagring og knusing av returasfalt og returbetong i Aukra
23. aug 34 Søknad om avfallsanlegg på Melsgjerdet i Ørsta kommune
21. aug 34 Mudring, dumping og utfylling i sjø i Aure kommune
15. aug 33 Forvaltningsplan for Veøy landskapsvernområde
09. aug 32 Søknad om endring av løyve til Veidekke Industri AS
Høyring
Frist Høyring
18. sep Søknad om løyve til treimpregnering i Surnadal kommune
10. sep Søknad om utfylling ved Harøysundet
08. sep Søknad om mellombels utsleppsløyve for prosessvatn under rehabilitering av Ålesundtunnelane
28. aug Søknad om løyve til mottak og mellomlagring av returasfalt i Rauma
28. aug Søknad om løyve til mottak og mellomlagring av returasfalt i Ålesund
28. aug Søknad om løyve til mottak, mellomlagring og knusing av returasfalt og returbetong i Aukra
23. aug Søknad om avfallsanlegg på Melsgjerdet i Ørsta kommune
21. aug Mudring, dumping og utfylling i sjø i Aure kommune
15. aug Forvaltningsplan for Veøy landskapsvernområde
09. aug Søknad om endring av løyve til Veidekke Industri AS