Hopp til innhald

Høyringar - 2017

På denne sida vert det lagt ut informasjon om forskrifter, planar og anna som Fylkesmannen har ute til høyring. Høringar nyttast for at innbyggarane, organisasjonar og næringsliv skal få seie si meining. Slik skal dei og kunne føre kontroll med kva forvaltninga gjer og korleis den utfører oppgåvene sine.

Sakar vert sendt på høyring fordi

  • det er ein demokratisk rett for alle å få bli høyrt.
  • berørte interessars synspunkt skal bli kjent for dei som skal fatte beslutningar.
  • saker skal opplysast så godt som mogleg før beslutningar vert fatta.
  • deltaking skaper betre forankring og lettar gjennomføring av tiltak.

Saker på høyring frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal no

Nedanfor kan du sortere høyringane etter fagområde.

Vis for år:

Høyring
Frist Veke Høyring
desember 2017
11. des 50 Søknad om utfylling ved Husøya
november 2017
20. nov 47 Søknad om endra løyve til Hofseth BioCare ASA i Midsund kommune
20. nov 47 ÅRIM søkjer om løyve til mellomlagring av avfall i Giske
15. nov 46 Søknad om løyve til mottak av kasserte kjøretøy i Årødalen
15. nov 46 Søknad om løyve til mottak, handsaming og mellomlagring av kasserte fritidsbåtar
10. nov 45 Søknad om løyve til anlegg for utsortering av metall i Ålesund kommune
10. nov 45 Søknad om løyve til omlasting av næringsavfall på Brandal i Hareid kommune
oktober 2017
25. okt 43 Søknad om løyve etter forureiningslova på Tynes i Sykkylven
september 2017
30. sep 39 Søknad om utfylling i Molde
18. sep 38 Søknad om løyve til treimpregnering i Surnadal kommune
Høyring
Frist Høyring
11. des Søknad om utfylling ved Husøya
20. nov Søknad om endra løyve til Hofseth BioCare ASA i Midsund kommune
20. nov ÅRIM søkjer om løyve til mellomlagring av avfall i Giske
15. nov Søknad om løyve til mottak av kasserte kjøretøy i Årødalen
15. nov Søknad om løyve til mottak, handsaming og mellomlagring av kasserte fritidsbåtar
10. nov Søknad om løyve til anlegg for utsortering av metall i Ålesund kommune
10. nov Søknad om løyve til omlasting av næringsavfall på Brandal i Hareid kommune
25. okt Søknad om løyve etter forureiningslova på Tynes i Sykkylven
30. sep Søknad om utfylling i Molde
18. sep Søknad om løyve til treimpregnering i Surnadal kommune