Hopp til innhald

Høyringar - 2017

Vis for år:

Høyring
Frist Veke Høyring
juli 2017
21. jul 29 Søknad om løyve etter forureiningslova til mottak og handtering av kasserte køyretøy
juni 2017
30. jun 26 Nordøyvegen - søknad om mellombels og permanent utsleppsløyve for utslepp frå tunnelane.
29. jun 26 Søknad om løyve til sluttbehandling av kloakkslam
07. jun 23 Framlegg til skogvern
april 2017
18. apr 16 Høyring - revisjon av landbruksmelding for Møre og Romsdal
18. apr 16 Nordøyvegen - mudring og utfylling i Haram kommune
17. apr 16 Søknad om løyve til utslepp av spylevatn i Årsetelva
10. apr 15 Søknad om løyve til mottak, mellomlagring og behandling av returasfalt og returbetong i Vestnes
mars 2017
31. mar 13 Søknad om løyve etter forureiningslova til mottak, handtering og mellomlagring av avfall
10. mar 10 Oppstart med nye naturreservat
Høyring
Frist Høyring
21. jul Søknad om løyve etter forureiningslova til mottak og handtering av kasserte køyretøy
30. jun Nordøyvegen - søknad om mellombels og permanent utsleppsløyve for utslepp frå tunnelane.
29. jun Søknad om løyve til sluttbehandling av kloakkslam
07. jun Framlegg til skogvern
18. apr Høyring - revisjon av landbruksmelding for Møre og Romsdal
18. apr Nordøyvegen - mudring og utfylling i Haram kommune
17. apr Søknad om løyve til utslepp av spylevatn i Årsetelva
10. apr Søknad om løyve til mottak, mellomlagring og behandling av returasfalt og returbetong i Vestnes
31. mar Søknad om løyve etter forureiningslova til mottak, handtering og mellomlagring av avfall
10. mar Oppstart med nye naturreservat