BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Warsaw X-LIC-LOCATION:Europe/Warsaw BEGIN:STANDARD DTSTART:20191027T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20200329T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Warsaw:20201207T235900 DTSTAMP:20210120T234304Z DTSTART;TZID=Europe/Warsaw:20201207T235900 SEQUENCE:0 SUMMARY:Søknad om utviding av løyve etter forureiningslova til mottak\, be handling og mellomlagring av avfall (Hareid kommune) UID:c11f6c57-e736-44b2-a57d-1f1e37393900 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Franzefoss Gjenvinning As sø \;kjer om utviding av lø\;yve til mottak\, behandling og mellomlagr ing av avfall ved anlegget sitt i Hareid kommune.

L enkje: https://www.fylkesmannen.no/Mo re-og-Romsdal/Hoyringar/2020/12/soknad-om-utviding-av-loyve-etter-forurei ningslova-til-mottak-behandling-og-mellomlagring-av-avfall/
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Søknad om utviding av løyve etter forureiningslova til mottak\, be handling og mellomlagring av avfall (Hareid kommune) TRIGGER:-P22D END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR