BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20181028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20190331T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20200106T235900 DTSTAMP:20200919T093415Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20200106T235900 SEQUENCE:0 SUMMARY:Søknad om endring av løyve frå Tine Meieriet Elnesvågen i Fræna ko mmune UID:db5f5760-a7b3-47a5-aaaa-00b124b60577 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Tine Meieriet i Elnesvå\;gen sø\;ker om endring av lø\;yve etter forureiningslova på\ ; meieriet sitt områ\;de i Elnesvå\;gen i Fræ\;na kommune.

Frist: 06.01.2020 23:59
Lenke: https://www.fylkesmannen.no/More-og-Romsdal/Hoyringar/202 0/01/soknad-om-endring-av-loyve-fra-tine-meieriet-elnesvagen-i-frana-komm une/
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Søknad om endring av løyve frå Tine Meieriet Elnesvågen i Fræna ko mmune TRIGGER:-P128DT5H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR