BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20181028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20190331T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20200110T000000 DTSTAMP:20200919T090747Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20200110T000000 SEQUENCE:0 SUMMARY:Høyring av framlegg om skogvern i Stranda kommune UID:8fb0c74c-6e31-42a1-95d4-1d06705a3735 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Fylkesmannen melder med dette loka l og sentral hø\;yring av vern for eit nytt naturreservat i samsvar med reglane i naturmangfaldlova §\; 43. Arbeidet gjeld eit områ \;de ved Liabygda på\; ca. 144 dekar skog.

Fri st: 10.01.2020 00:00
Lenke: https://www.fylkesmannen.no/More -og-Romsdal/Hoyringar/2020/01/hoyring-av-framlegg-om-skogvern-i-stranda-k ommune/
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Høyring av framlegg om skogvern i Stranda kommune TRIGGER:-P126DT17H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR