Søknad om løyve etter forureiningslova til mottak, mellomlagring og knusing av returasfalt og betongrestar i Ørskog


Høyringsfrist 12. august 2019 23:59

Braute Maskin AS søker om løyve etter forureiningslova til å ta imot, mellomlagre og knuse brukt asfalt og betong på bedrifta sitt område i Haukås Næringspark i Ørskog kommune.

Det er søkt om eit årleg mottak av inntil 500 tonn returasfalt og 200 tonn betongrestar på gnr. 90 bnr. 25.

Søknadsdokumenta kan ein lese via lenka til høgre, og dei er lagt ut på sørviskontoret i Ørskog kommune.

Vi ber om at eventuelle merknader blir sendt til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Postboks 2520, 6404 Molde eller på e-post til fmmrpost@fylkesmannen.no innan 12.08.19.

Kontaktpersonar

Dokument