BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20171029T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20180325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20190601T000000 DTSTAMP:20190915T132051Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20190601T000000 SEQUENCE:0 SUMMARY:Høyring av skogvern i Tingvoll kommune UID:a5a929a8-6a55-40fc-84db-fed28b8305ac X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Fylkesmannen hø\;yrer med de tte vern av nytt naturreservat i samsvar med reglane i naturmangfaldlova §\; 43.

Frist: 01.06.2019 00:00
< div>Lenke: https: //www.fylkesmannen.no/More-og-Romsdal/Hoyringar/2019/04/hoyring-av-skogve rn-i-tingvoll-kommune/ BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Høyring av skogvern i Tingvoll kommune TRIGGER:-P53DT7H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR