BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20171029T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20180325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20190601T000000 DTSTAMP:20190915T131330Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20190601T000000 SEQUENCE:0 SUMMARY:Utviding av ├śrnakken naturreservat UID:37812c26-c86b-4132-aac1-04b0847d6b2c X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Fylkesmannen har no verneframlegge t for utviding av Ø\;rnakken naturreservat i Skodje kommune på \; hø\;yring. Dette er i samsvar med reglane i naturmangfaldlova &s ect\; 43. Utvidinga omfattar eit areal på\; 231 dekar og totalareale t for vern blir omlag 4452 dekar.

Frist: 0 1.06.2019 00:00
Lenke: https://www.fylkesmannen.no/More-og-Romsdal/Hoyringar/2019/03 /utviding-av-ornakken-naturreservat/
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Utviding av ├śrnakken naturreservat TRIGGER:-P53DT7H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR