Spørsmål knytt til bruk av film/bilete

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har frå Kristiansund kommune fått spørsmål om korleis regelverket er å forstå når personar som har ei utviklingshemming tek bilete eller film av andre med sine mobiltelefonar og legg dette ut på sosiale media. Ei anna problemstilling er når slike filmar/bilete vert sendt til mobileigar sine pårørande.

Fylkesmannen har valt å svare generelt på denne problemstillinga , slik at andre kommunar som har tilsvarande eller liknande problemstillingar kan dra nytte av tilbakemeldinga.

Fylkesmannen sitt svar til Kristiansund kommune finn du i høgremargen.