Presentasjoner - "Tvang- tvingande nødvendig eller?"

Plansjane i høve konferansen finn du i høgremargen.