Samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse tema på nettverksamling

Logo ringar i vatn
Logo ringar i vatn

Integrerte tjenester og integrerte behandlingsrelasjoner var den røde tråden gjennom to dager når 180 ansatte fra kommune og spesialisthelsetjenesten og pårørende og brukerorganisasjoner deltok på nettverket «Samhandling - som ringr i vatn"23-24 april. Denne gangen var hovedtemaet anbefalingene i ROP retningslinjen og implementering av den i helsetjenestene. Fylkesmannen og Kompetansesenter rus – Midt-Norge og Nasjonal Kompetansetjeneste for samtidig ruslidelser og psykiske lidelser hadde satt sammen programmet for de to dagene.

 

 

Se vedlagte PP og oppsummering av dagene i menyen til høyre.