Velferdsteknologi

Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne.

 

Velferdsteknologi kan også fungere som teknologisk støtte til pårørende og ellers bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet. Velferdsteknologiske løsninger kan i mange tilfeller forebygge behov for tjenester eller innleggelse i institusjon» (NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg).

 

05.08.2014

Kartleggingsverktøy - Det midtnorske velferdsteknologinettverket

I det Midtnorske velferdsteknologiprosjektet har Eli Ringseth, Steinkjer kommune og Kirsti Fossland Brørs, Trondheim kommune,  utviklet et kartleggingsverktøy med veileder.Verktøyet er gjort tilgjengelig for fri anvendelse for alle som ønsker å ta det i bruk.


10.04.2014

Erfaringsnotat- tildeling av varslings-og lokaliseringsteknologi-

Ålesund kommune ved prosjektleiar Helen Berg har publisert eit erfaringsnotat etter utprøving av GPS-sporing i Ålesund, Ørskog,Ulsteinvik, Herøy og Vanylven., der dei har drøfta seg gjennom ulike case. .


15.12.2014

Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området

Rapporten inneholder Helsedirekotarets råd til kommunene på det velferdsteknologiske området, og omtaler spesielt overgangen fra analog til digital trygghetsalarm.

Helsedirektoratet ønsker gjennom dette dokumentet å gi:
  • Råd til kommunene om overgangen fra analog til digital kommunikasjonsplattform.
  • Anbefalinger til krav kommuner og andre bør stille ved anskaffelse av digitale trygghetsalarmer.
  • Informasjon om utforming av nasjonal referansearkitektur for velferdsteknologiske løsninger.
  • Informasjon knyttet til velferdsteknologiske løsninger sett opp mot helse- og omsorgslovgivningen.

Les mer