Nasjonale faglige råd for multidose

Helsedirektoratet har kommet med nye nasjonale faglige råd for multidose. Multidose er et viktig virkemiddel for å sikre at kronisk syke pasienter som behandles med flere legemidler samtidig får disse til rett tid.

I de nye nasjonale faglige rådene for multidose kommer det blant annet frem at kommunen bør ha skriftlige rutiner for hvordan multidosepasienter skal følges opp, og at kommunen bør tilby nødvendig opplæring til personell som håndterer multidose.

Helsedirektoratet kommer også med råd om hvordan pasienter og pårørende bør informeres i forbindelse med oppstart av multidose

Det er den enkelte kommune som avgjør om multidose benyttes i kommunen, og hvilke pasienter dette egner seg for. Hvilke pasienter som tilbys multidose besluttes i samråd med ansvarlig lege.