Omsorgskonferansen 2019 - Leve hele livet

Fylkesmannen i Møre og Romsdal inviterer til den årlege Omsorgskonferansen, den 10.-11. september på Scandic Parken hotell i Ålesund.

I år er det kvalitetsreforma for eldre «Leve hele livet» som er tema. Arbeidsgruppa er det regionale støtteapparatet, som er Fylkesmannen i Møre og Romsdal, KS og Utviklingssenter for sjukeheim og heimetenesta samt eldreråd/pensjonistforbundet.