Folk og samfunn

Som innbyggjar vil du komme i kontakt med Fylkesmannen i ulike situasjonar. På ein del område er Fylkesmannen den første offentlege instansen du møter, på andre område er Fylkesmannen klageinstans for vedtak som er gjorde av andre.


23.08.2018

Stengt kontor 28. - 29.8.2018

Vi har stengt kontor tysdag 28. og onsdag 29. august 2018.


07.06.2018

Ridderorden til Ottar Grepstad

H.M. Kongen har utnemnt direktør Ottar Grepstad til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans innsats for å fremme nynorsk språk, litteratur og skriftkultur.


07.06.2018

Laurdag 9. juni vert det statsborgarseremoni i Molde

Til statsborgarseremonien førstkomande laurdag er det påmeldt 143 statsborgarar som kjem frå 17 kommunar i Møre og Romsdal.


17.04.2018

125 nye statsborgarar deltok på seremonien i Ulsteinvik

I Ulsteinvik møtte det laurdag 125 nye statsborgarar som hadde takka ja til å delta på seremonien. Det var ekstra kjekt at desse kom frå alle dei 17 kommunane på Sunnmøre.


06.04.2018

No sender vi digital post i Møre og Romsdal. Kva bør du gjere?

Frå våren 2018 skal alle breva frå oss til privatpersonar, organisasjonar og private verksemder i Møre og Romsdal sendast digitalt. Har du hugsa å opprette ein digital postkasse?


06.04.2018

Vi arrangerer statsborgarseremoni i Ulsteinvik

Seremonien er for dei nye statsborgarane som bur på Sunnmøre.


06.02.2018

Samenes nasjonaldag 6. februar

I dag markeres samenes nasjonaldag, og vi gratulerer alle samer med dagen! Lihkku beivviin! Læhkoeh biejjine! Vuorbbe biejvijn!


15.05.2017

Statsborgarseremoni i Molde 20. mai

96 av 218 nye statsborgarar har takka ja til å delta på statsborgarseremonien førstkomande laurdag.  Seremonien går føre seg i Bjørnsonsalen ved Scandic Seilet Hotel.


23.04.2017

112 nye statsborgarar feiret i Ulsteinvik

112 nye statsborgere ble feiret i en høytidelig seremoni på Sjøborg kulturhus i Ulsteinvik lørdag 22. april.


10.01.2017

Tilskot til trus- og livssynssamfunn

Trus- og livssynssamfunn utanom "Den norske kirke" kan krevje eit årleg tilskot frå staten og frå kommunar der det bur medlemmar av samfunnet.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel