Høyring. Forslag til lov om integrering.


Høyring. Forslag til lov om integrering (integreringsloven) og forslag til endringar i lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven)

Publisert 26.09.2019

Høyringsfrist: 15.11.2019.

Les meir her.

Kontaktpersonar

Lenkjer