Vidareutdanning i skulen 2018


Søknadsystemet er no opna for å søke vidareutdanning for lærarar, lærarspesialistutdanning og retorutdanning. Søknadsfrist 1. mars.

Publisert 06.02.2018

Nytt:

Funksjon som lærarspesialist:

Skuleeigar kan søke om tilskott for å prøve ut funksjon som lærarspesialist i ein eller fleire av sine skular. Målet er å behalde gode lærarar i klasseromma, samtidig som dei får fagleg utvikling.

Tilskotsordninga for funskjon som lærarspesialist og lærarspesialistordninga er to ulike ordningar, med kvar sin søknad og kvar sin frist.

Læararspesialistfunksjon: Frist 15. mars.

Lærarspesialistutdanning: Frist 1. mars.

Les meir om dette her.

Meir informasjon om dei ulike ordningane med vidareutdanning finn de i lenker i høgre margen.