Kompetanseheving for ansatte som jobber med introduksjonsordningen

23. og 24. november 2016 - Kompetanseheving for ansatte som jobber med introduksjonsordningen

Fagverksted 2016. Veien til arbeid

Konferanse om arbeidsretting av introduksjonsordningen 23. og 24. november 2016 på Scandic Lerkendal i Trondheim.

Program og påmelding finner du her: http://www.imdi.no/om-imdi/kurs-og-arrangementer/fagverksted-veien-til-arbeid-i-imdi-midt/

Målgruppen er programrådgivere, lærere fra voksenopplæringen og ansatte i NAV samt ansatte som jobber med Jobbsjansen.

Vi starter med registrering 23.november kl. 09.00 og avsluttes med lunsj 24.november kl. 13.00.

Velkommen!

Kontaktpersonar