Invitasjon til NAFO's skoleeiernettverk


NAFO arrangerer nå et Skoleeiernettverk i Oslo, mandag 9. april 2018. Alle fylkeskommunale og kommunale skoleeiere er velkomne!

Publisert 16.03.2018

Dato: 9. april 2018 - 10. april 2018

Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30 (mandag) Høgskolen i Oslo og Akershus, OsloMet, Pilestredet 46 (tirsdag)

Ansvarlig: NAFO

Målgruppe: Skoleeiere

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) har nettverk for grunnskoleeiere. Nettverket møtes 1-2 ganger i året, og ulike kommuner er vertskap fra år til år. En av hensiktene med nettverket er å spre informasjon, dele erfaringer og heve kompetanseheving for administrativt ansatte i kommunene, med fokus på opplæringstilbudet for språklige minoriteter og utvikling av flerkulturelle læringsfellesskap. 

Mer informasjon om program og påmelding finne dere her:  https://nafo.pameldingssystem.no/skoleeiernettverket?tab=regform

Kontaktpersonar

Lenkjer