Etterutdanningskurs for lærarar og leiarar i vaksenopplæringa

Fylkesmannen i Møre og Romsdal og leiarnettverket for vaksenopplæringa i Møre og Romsdal arrangerer etterutdanningskurs for lærarar og leiarar i vaksenopplæringa i Møre og Romsdal på Scandic Parken i Ålesund 23. - 24. oktober. Påmeldingsfrist 15. juni.

Publisert 04.06.2018

Lenke til invitasjon og påmelding finn du i margen til høgre.