Etterutdanningskurs for lærarar og leiarar i vaksenopplæringa

Det er no lagt ut presentasjonar frå samlinga i Molde 24.-25.oktober.

Publisert 14.08.2017

Fylkesmannen i Møre og Romsdal og leiarnettverket for vaksenopplæringa i Møre og Romsdal arrangerte etterutdanningskurs for lærarar og leiarar i vaksenopplæringa i Møre og Romsdal på Scandic Seilet 24. - 25. oktober 2017.

Presentasjonane frå samlinga finn du i margen til høgre.